Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Goede Doelen

Dankzij de toegenomen mobiliteit en het gebruik van moderne communicatiemiddelen ontwikkelen mensen zich steeds meer tot wereldburgers. Marianum wil leerlingen voorbereiden op dat wereldburgerschap. Daarom hecht zij veel aan goede doelen acties.

Bij acties voor het Goede Doel gaat het om bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden. Marianum verbindt zich aan een organisatie die actief is in een ontwikkelingsland waarbij iemand uit onze gemeenschap betrokken is. In 2017 was dit bijvoorbeeld de kerstactie voor de straatkinderen in Dakar.