Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ons onderwijs

Leerlingen starten op Marianum in een zogenaamde ‘dakpanklas’. Dat betekent dat zij in de onderbouw op twee verschillende niveaus leerdoelen krijgen aangeboden. Later, in de bovenbouw, kunnen ze examen doen op één van de volgende leerniveaus:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Nadat een leerling is aangemeld op onze school zoeken wij voor hen de juiste dakpanklas. Ze krijgen in de klas de ruimte om te ontdekken welk leerniveau uiteindelijk passend is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de leerlingen bij kinderen in de klas geplaatst kunnen worden uit hun eigen woonplaats, zodat ze samen naar school kunnen fietsen.

Schema leerniveaus
Hieronder staan de verschillende dakpanklassen schematisch weergegeven. Wat er in de groene vakjes staat, is het advies dat Marianum krijgt over de leerling van de basisschool. De blauwe vakjes geven aan in welke klas de leerling uiteindelijk komt. 

BK = Basisberoepsgerichte leerweg/Kaderberoepsgerichte leerweg – Lichtenvoorde
KM = Kaderberoepsgerichte leerweg/Mavo – Groenlo en Lichtenvoorde
MH: Mavo/Havo – Groenlo en Lichtenvoorde
HA: Havo/Atheneum – Groenlo en Lichtenvoorde
AG: Atheneum/Gymnasium – Groenlo