Onderwijskundige visie

Onze school maakt deel uit van de samenleving; een samenleving die steeds verandert, in een steeds hoger tempo.

Van Marianum vraagt dat een open oog voor de omgeving om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van leerlingen, ouders, de lokale gemeenschap en de maatschappij als geheel. Het onderwijs van Marianum is immers van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van de samenleving in de meest brede zin.

De zeven kernwaarden van Marianum

 1. Het leren staat centraal:
  • leidt tot evenwicht binnen en gelijkwaardige betrokkenheid vanuit de pedagogische driehoek.
 2. De eerste verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het primaire proces ligt bij de docent, individueel en als lid van de functionele verbanden:
  • professionele cultuur;
  • leiders geven richting, faciliteren en ondersteunen.
 3. Heel de mens als leidraad voor ons handelen:
  • integrale verantwoordelijkheid van de docent in al zijn rollen benadrukken;
  • onderwijs en zorg, leren en opvoeden vormen een onlosmakelijk geheel;
  • rekening houden met verschillen is het leidende criterium voor de onderwijsorganisatie.
 4. We streven naar het hoogst mogelijke niveau op de terreinen van kennis en inzicht, maar eveneens op die van de persoonlijke en sociale ontwikkeling:
  • we leren niet voor de school, maar voor het leven.
 5. De inrichting van het curriculum is zodanig transparant dat leerlingen in staat worden gesteld zelf keuzes te maken, parallel aan hun ontwikkeling:
  • ondersteuning vanuit de pedagogische driehoek;
  • ondersteuning vanuit een adequaat systeem van studiebegeleiding, loopbaanoriëntatie en beroepskeuzebegeleiding.
 6. Een school in de samenleving betekent de samenleving in de school:
  • leerlingen leren op beide plekken in samenhang en wij stimuleren dat;
  • maatschappelijke partners vormen een stevig netwerk, met de school als middelpunt en regisseur.
 7. Marianum is een katholieke school:
  • staat open voor eenieder die onze identiteit waardeert;
  • zoekt actief naar een eigentijdse invulling van waarden die de christelijke traditie ons aanreikt;
  • gaat uit van een positief mensbeeld en kiest in cultuur en beleid voor het principe van de moderatio.

ict_les De leerling maakt het verschil