Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Waar staat Marianum voor?

Onze school maakt deel uit van de samenleving; een samenleving die steeds verandert, in een steeds hoger tempo. Van Marianum vraagt dat een open oog voor de omgeving om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van leerlingen, ouders, de lokale gemeenschap en de maatschappij als geheel. Het onderwijs van Marianum is immers van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van de samenleving in de meest brede zin.

Onze school
Bij ons staan leerlingen ‘rechtop’ zoals wij dat hier noemen. Zij leren hier proactief te zijn en zich betrokken te voelen bij hun eigen leerproces. Als zij Marianum verlaten, weten ze wat ze willen bereiken, waar ze staan en wat zij nodig hebben. Ook hebben zij geleerd dat je het niet alleen kunt en die ander nodig hebt. En dat zij net even een stapje meer zetten, dat ze óveral kunnen leren en dat zij hun mogelijkheden onderzoeken, ook ‘buiten de lijntjes’.

Onze docenten
De docenten die de leerlingen hier op school ontmoeten, geven leerlingen ruimte, stimuleren hun groei, zorgen ervoor dat ze vertrouwen ervaren en stellen kritische vragen. Dit alles tot doel om samen te leren en te werken.

Ons onderwijs
We leren leerlingen bij ons op school om vanuit hun eigen leerdoelen te werken en keuzes te maken in het onderwijsprogramma dat wij aanbieden. Leerlingen kunnen overal leren, voelen zich gestimuleerd om (nieuwe) uitdagingen aan te gaan en beseffen dat ze het niet alleen kunnen en anderen nodig hebben.

Kort samengevat betekent voor leerlingen als ze Marianum verlaten dat zij:

  • de regie kunnen nemen en zichzelf altijd weer de vraag stellen: wat wil ik bereiken, waar sta ik nu, wat heb ik nodig?
  • beseffen: ik heb de ander nodig;
  • geleerd hebben om (net) even een stapje meer te zetten;
  • weten: ik kan overal leren;
  • geleerd hebben mogelijkheden te onderzoeken, ook ‘buiten de lijntjes’.

ict_les De leerling maakt het verschil