Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Leerlinggegevens

Net als op andere scholen zijn ook bij Marianum allerlei gegevens van leerlingen geregistreerd. Dit gaat in eerste instantie om administratieve gegevens (naam, adres, geboortedatum, etc.). Daarnaast gaat het om gegevens die nodig zijn voor een goed verloop van het onderwijs en die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor mensen van Marianum die zich bezighouden met het organiseren of geven van onderwijs, de begeleiding van leerlingen of het geven van studieadviezen (schoolleiding, leerlingbegeleiders, mentoren en de administratie).