Nieuwsbrief

Ouders ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief van Marianum. Hierin staat informatie die voor ouders en leerlingen van belang is.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk communicatie vanuit Marianum naar ouders digitaal te laten verlopen. Voor de verzending van brieven maken wij gebruik van het e-mailadres dat staat vermeld in SOMtoday. Vaak is dat het e-mailadres dat bij aanmelding is aangegeven op het aanmeldingsformulier en/of gebruikt wordt voor de toegang tot SOMtoday.