Nieuwsbrief

Ouders ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief van Marianum. Hierin staat informatie die voor ouders en leerlingen van belang is. Ook op www.marianum.nl en onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/marianum.scholengemeenschap/) is actuele informatie terug te lezen.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk communicatie vanuit Marianum naar ouders digitaal te laten verlopen. Voor de verzending van brieven maken wij gebruik van het e-mailadres dat staat vermeld in SOM. Vaak is dat het e-mailadres dat bij aanmelding is aangegeven op het aanmeldingsformulier en/of gebruikt wordt voor de toegang tot SOMtoday.