Ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. De specificatie van de ouderbijdrage per leerjaar is in onderstaande tabel te vinden.

De hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage is goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Ouders hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Afhankelijk van de extra voorziening of activiteit kunnen we dan wel besluiten dat een kind van een voorziening geen gebruik kan maken of aan een activiteit niet kan meedoen. Daarover vindt dan altijd vooraf overleg plaats. Wanneer activiteiten een onderdeel vormen van het onderwijsproces/schoolplan, sluiten we een kind niet van deelname uit.

Stichting Carmelcollege maakt gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. U kunt meteen via IDeal of een gewone bankoverschrijving betalen.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 is afhankelijk van het leerjaar en de richting of sector. In onderstaande tabel is de specificatie weergegeven:

Leerjaar 1 2 3 4
Richting / sector alle alle vmbo vmbo
Huur locker 15,00 15,00 15,00 15,00
Mediatheek/bibliotheek 14,00 14,00 6,50 6,50
Cultuurkaart 7,50 7,50 7,50 7,50
Sport 5,00 5,00 5,00
41,50 34,00 34,00 29,00
Afzonderlijk te incasseren:
– Excursies (gemiddeld) 32,50 32,50 32,50
– Werkweek 250,00
– Werkkleding/schoenen
– Rome reis
– Profielwerkstukreis
– Internationalisering
 Subtotaal 74,00 74,00 284,00 61,50
Leerjaar 3 4 5 5 havo
Richting / sector havo/vwo havo/vwo vwo 6 vwo
Huur locker 15,00 15,00 15,00 15,00
Mediatheek/bibliotheek 14,00 14,00 14,00 14,00
Cultuurkaart 7,50 7,50 7,50 7,50
Sport 5,00 5,00 5,00
41,50 41,50 41,50 36,50
Afzonderlijk te incasseren:
– Excursies (gemiddeld) 32,50 32,50 32,50
– Werkweek
– Werkkleding/schoenen
– Rome reis PM
– Profielwerkstukreis PM PM
– Internationalisering 250,00-350,00
 Totaal 74,00 291,50-391,50 74,00 69,00

 

In het begin van de schoolloopbaan bij Marianum krijgt een leerling de beschikking over een locker. Bij de uitgifte van de locker krijgt de leerling een sleutel of een code voor het cijferslot van de locker toegewezen. De borg hiervoor bedraagt € 10,–.
Aan het einde van de schoolloopbaan krijgt de leerling deze borg terug mits de locker schoon en onbeschadigd wordt achtergelaten. Daarnaast wordt jaarlijks de huur van € 15,00 voor de locker in rekening gebracht.

De bijdrage voor de sport is bedoeld voor het organiseren van sportactiviteiten op school (zoals een sportdag).

Excursies of culturele activiteiten worden vanaf schooljaar 2016-2017 apart in rekening gebracht. Over de inhoud van de excursie of activiteit krijgt u bericht via de betreffende conrector. Voor de betaling ontvangt u een uitnodiging via e-mail. Naast de hiervoor vermelde bedragen, kunnen er tijdens het schooljaar bijdragen worden gevraagd voor niet voorziene reisjes of activiteiten.

Op Marianum maken leerlingen gebruik van computers. Daarbij is het soms gewenst dat leerlingen gegevens afdrukken of kopiëren. Voor het maken van afdrukken en kopieën krijgen leerlingen jaarlijks een persoonlijk afdrukbudget. Zodra dit budget op is, kunnen leerlingen in eenheden van € 5,– nieuw afdruktegoed kopen. Het afdruktegoed blijft geldig zolang de leerling bij Marianum op school zit. Bij het verlaten van de school kan op verzoek een eventueel positief saldo op extra gekocht tegoed worden uitbetaald. Een eventueel positief saldo op door school verstrekte tegoeden vervalt en wordt niet uitbetaald.