Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen aan te bieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van de leerling. 

Stichting Carmelcollege maakt gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. U kunt meteen via IDeal of een gewone bankoverschrijving betalen.

In onderstaande tabel is de specificatie weergegeven en verderop in de tekst terug te lezen:

Locker
Marianum biedt alle leerlingen een locker aan voor het opbergen van schoolmaterialen (boeken, schriften, etc.) en persoonlijke eigendommen. Hier zijn geen kosten aan verbonden behalve een eenmalige borg voor de sleutel.

Mediatheek (Studielounge)/ Bibliotheek Oost Achterhoek
Marianum heeft een contract met Bibliotheek Oost Achterhoek, waardoor alle leerlingen van Marianum tot 18 jaar gratis boeken kunnen lenen bij alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Bij de mediatheek (Studielounge) kunnen leerlingen vooral terecht voor boeken en dergelijke die niet aangeboden worden door de openbare bibliotheek.

Cultuurkaart
Met de Cultuurkaart (CJP) inclusief een tegoed van € 15 heeft een leerling recht op verschillende kortingen en acties. De ouderbijdrage hiervoor is vastgesteld op € 7,50.

Sport
De bijdrage voor de sport van € 5,- is bedoeld voor het organiseren van sportactiviteiten op school (zoals een sportdag) en de deelname aan sportactiviteiten buiten school, zoals Olympic Moves.

Excursies
De kosten van excursies en andere culturele activiteiten worden afzonderlijk per activiteit doorberekend. Op basis van de gegevens van de laatste jaren verwachten wij dat de bijdrage jaarlijks maximaal € 40,- zal bedragen.

Excursies en reizen
Vorig schooljaar werden de kosten van excursies (jaarlijkse bijdrage van € 40,-) en reizen (afhankelijk van bestemming oplopend tot € 300,-) op basis van de werkelijke kosten doorbereken. Op dit moment wordt onderzocht of Marianum hiervoor een andere manier van betalen kunnen introduceren, waarbij uitgegaan wordt van volledige vrijwilligheid van betaling.

Werkkleding
Voor vmbo-leerlingen die in leerjaar 3 en 4 voor techniek hebben gekozen (profielen PIE en BWI), is werkkleding (inclusief veiligheidsschoenen) verplicht. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de desbetreffende ouders en zullen circa € 90,- zijn. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen leerlingen meer informatie over welke werkkleding en schoenen ze moeten aanschaffen en waar ze het kunnen kopen.

Internationalisering
In leerjaar 3 en 4 van havo en vwo worden in het kader van internationalisering één of meerdere reizen aangeboden met een doelgericht programma. Over de mogelijke bestemmingen, beschikbare plaatsen en de kosten hiervan, worden de betreffende leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) afzonderlijk geïnformeerd.

Afdrukkosten
Elke leerling krijgt jaarlijks een printtegoed van € 5,- (circa 100 z/w afdrukken op A4) van de school. De kosten van de gemaakte afdrukken en kopieën worden van dit tegoed afgeboekt. Is het tegoed verbruikt, dan kan de leerling nieuw tegoed kopen in eenheden van € 5. Het tegoed blijft geldig zolang de leerling op Marianum zit. Bij het verlaten van de school wordt een eventueel resterend saldo niet uitbetaald.

Reis klassieke talen
Leerlingen in de bovenbouw van het vwo met Grieks en/of Latijn in hun vakkenpakket krijgen één keer de gelegenheid om met de school een reis naar Rome of Griekenland te maken. De betreffende leerlingen krijgen hier via hun docent Grieks en Latijn nadere informatie over. In voorgaande jaren bedroegen de kosten van deze reis circa € 675,-.

Profielwerkstukreizen
Voor de leerlingen in de examenklassen van havo en vwo worden er jaarlijks studiereizen georganiseerd in het kader van het profielwerkstuk. De deelname hiervoor is vrijwillig en de studiereis moet passen bij het door de leerlingen gekozen onderwerp. Afhankelijk van de bestemming lagen deze kosten tussen € 150,- en € 300,-. De betreffende leerlingen krijgen meer informatie hierover via hun docenten en verantwoordelijke teamleider.