Carmelschool

Marianum is één van de twaalf instellingen die deel uitmaakt van de Stichting Carmelcollege. Deze stichting is gevestigd te Hengelo.

Postadres:
Stichting Carmelcollege
Postbus 864, 7550 AW HENGELO

Bestuursbureau
Drienerparkweg 16
7552 EB HENGELO

Telefoon: 074 2455555
Fax: 074 2430244
E-mailadres: info@carmel.nl

Bankrek. algemeen NL49RABO0154501840
Bankrek. ouderbijdrage NL10RABO0126180482
BIC RABONL2U

College van Bestuur
Het bestuur over Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, bestaande uit de heren:
mevr. K. van Oort MSM, voorzitter
Drs. F.H. Mobach, lid

Voor meer informatie over Stichting Carmelcollege verwijzen wij u naar www.carmel.nl.