Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

GSA-Netwerk Marianum

In december 2019 richtte Marianum een zogenaamd GSA Netwerk op in Groenlo, waarbij leerlingen uit de bovenbouw een actieve rol hadden en hebben. GSA is een groep van leerlingen (gesteund door een docent) die vinden dat iedereen op hun school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.

Veiligheid, gelijkwaardigheid en acceptatie
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat onder andere leerlingen die vallen onder de benaming LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen), zich minder veilig voelen op school en dat heeft gevolgen voor hun welbevinden. Het GSA wil dit op een positieve manier onder de aandacht brengen, een veilige plek zijn, informatie geven, verwijzen en met name normaliseren van het thema. Het gaat bij de GSA om gelijkwaardigheid en acceptatie. Je hoeft dus ook niet gay te zijn om hier bij te horen.

Activiteiten 
Leerlingen die bij het GSA Netwerk betrokken zijn, organiseren, onder begeleiding van een docent van Marianum en gesteund door de schoolleiding, verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan Paarse Vrijdag in december en het geven van informatie tijdens het Open Huis. Vooralsnog waren de activiteiten veelal in Marianum in Groenlo en het is de bedoeling dat deze uitgebreid worden naar Marianum in Lichtenvoorde.

Meer informatie
Het GSA Netwerk van Marianum is te bereiken via gsa@marianum.nl of via hun Instagramaccount.