Nieuws

Online expositie vmbo 2020 – bekijk hier de kunstwerken

Op deze pagina is de expositie te bekijken van de eindexamenleerlingen van het vmbo Beeldende Vorming GT , Basis en Kader. In de fotogalerij zijn de werken te zien. En voor de catalogus klik op onderstaande afbeelding. Daarin staan de kunstwerken uitgebreid omschreven.  De expositie was eerder gepland in het gemeentehuis…

Lees meer

Activiteiten bij Marianum – welke gaan door en welke niet?

Door alle gebeurtenissen van de afgelopen weken, komen er (terecht) vragen over een aantal activiteiten uit de jaaragenda van Marianum. Hieronder staat een toelichting hierop.    Voor nu annuleren we alle activiteiten die gepland staan tot 1 juni 2020. We weten nog niet of de activiteiten na 1 juni 2020 kunnen…

Lees meer

Update schoolexamens bij Marianum

Op 24 maart jl. heeft de Minister van Onderwijs besloten om de eindexamens te annuleren. Scholen krijgen tot 1 juni 2020 de tijd om de schoolexamens op een goede manier af te ronden. Het eindcijfer van de schoolexamens geldt straks als algemeen eindcijfer. Binnenkort komt er vanuit het Ministerie van Onderwijs…

Lees meer

Time-out voor schoolexamens

Gisteravond, in de loop van de avond, heeft de VO-raad aan alle leden geadviseerd met ingang van 24 maart 2020 een time-out in te lassen voor wat betreft de schoolexamens. De time-out is tot nader order van kracht en geldt voor alle schoolexamens, dus ook die via afstandsleren worden afgenomen.…

Lees meer

Leren op afstand…. hoe gaat dat nu bij Marianum?

De schoolleiding van Marianum komt iedere dag bij elkaar om het laatste nieuws met elkaar te bespreken, afspraken te maken en de gang van zaken te evalueren. En zo hebben we gemerkt dat er veel enthousiaste reacties zijn van docenten, leerlingen en ouders over het lesgeven op afstand.  Zo komt het ook…

Lees meer

Informatie over eindexamen bij Marianum

Op 17 maart jl. heeft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven over de examenmogelijkheden voor de eindexamenleerlingen voor de komende periode. Vandaag heeft Marianum ouders en leerlingen geïnformeerd over de afspraken die gelden voor de mondelingen, herkansingen en (openstaande) toetsen. Alle data zijn ook terug…

Lees meer

Update afspraken Marianum met ingang van 17 maart 2020

Marianum heeft op 16 maart jl. nieuwe afspraken gemaakt, die dinsdag 17 maart ingaan. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn hier inmiddels van op de hoogte gebracht.  Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn over het onderwijs op afstand, de afronding van de schoolexamens of de voorbereiding op de centrale examens, dan laten wij…

Lees meer

Update afspraken Marianum met ingang van 16 maart 2020

Inmiddels heeft Marianum alle ouders, leerlingen en medewerkers op de hoogte gebracht van de afspraken die bij Marianum gelden met ingang van 16 maart 2020. Van maandag 16 maart tot maandag 6 april zijn er geen lessen of onderwijsactiviteiten op school voor alle leerjaren en -niveaus. Marianum is alleen open om…

Lees meer

Update Coronavirus – 12 maart 2020

Tijdens de persconferentie van 12 maart jl. zijn de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus bekend gemaakt. Deze algemene maatregelen zijn op de pagina van het RIVM terug te vinden en blijven geldig tot en met 31 maart 2020. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd over de aangepaste maatregelen die gelden…

Lees meer

Update Coronavirus – 4 maart 2020

Het RIVM heeft op woensdag 4 maart jl. het eerder gepubliceerde advies flink aangepast. Er is meer duidelijkheid gekomen over wanneer je je wel en niet zorgen hoeft te maken over jouw gezondheid of die van anderen, en wanneer mensen thuis moeten blijven of niet. Marianum volgt hierin steeds de…

Lees meer