Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Verlof buiten vakanties

De school mag volgens de wet geen verlof geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen zonder dat daarvoor een bijzondere reden is. Alleen in bijzondere gezins- en familieomstandigheden kan verlof worden toegekend. Het is dan ook noodzakelijk op tijd te overleggen/een aanvraag in te dienen. Elke aanvraag zal afzonderlijk worden beoordeeld. Als het nodig is, zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Verlof wordt niet verleend als het gaat om bijvoorbeeld een extra vakantie of een lang weekend weg, deelname van leerlingen aan evenementen, langdurig bezoek aan familie in het land van herkomst, etc.

De school is verplicht ‘luxeverzuim’ te melden bij de leerplichtambtenaar en volgt hiervoor de vastgestelde richtlijnen van de leerplicht die in de verzuimkaart zijn opgenomen.

Meer informatie over ziek en verzuim is ook op deze pagina terug te vinden. Daar staat ook het verzuimprotocol en het digitale verlofformulier.