Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Schoolnoodplan

Voor Marianum is er een schoolnoodplan bij ongevallen, brand en ontruiming. Elke locatie beschikt overeenkomstig de Arbo-eisen over een uitgewerkt calamiteitenplan, toegespitst op de situatie ter plaatse. In dit plan is aangegeven hoe iedereen bij rampen/calamiteiten moet handelen en wat ieders taak daarbij is. Regelmatig worden op de locaties oefeningen gehouden om het ontruimingsplan goed te laten verlopen. Een belangrijke rol in het schoolnoodplan is weggelegd voor de BHV’ers (bedrijfshulpverleners). BHV’ers zijn, op elke locatie, medewerkers die zich als hulpverlener beschikbaar hebben gesteld en die regelmatig oefenen en worden bijgeschoold.