Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Schoolkosten

Lesmateriaal
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:

  • Leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • Eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.
  • De ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • Distributiekosten;
  • Verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal enzovoort.

Deze zaken verstrekt de school (in bruikleen) aan de leerlingen. Het is belangrijk dat uw kind zuinig met de boeken en ander lesmateriaal omgaat, want bij beschadigingen of verlies kan de boekenleverancier (Osinga-de Jong) u de kosten in rekening brengen.

Niet onder deze regels vallen onder meer woordenboeken, atlassen, schrijfwaren, agenda, sport- en werkkleding, gereedschap, excursies en (buitenlandse) reizen. Deze zaken moeten nog door de ouders/verzorgers betaald worden.

Boeken bestellen
Alle leerlingen de boeken zelf bestellen bij de leverancier van onze school en dat is Osinga-de Jong. De leerlingen ontvangen van Osinga-de Jong rechtstreeks informatie over het bestelproces. De kosten van de verplicht voorgeschreven boeken voor de door de leerling gekozen richting en vakken worden rechtstreeks door de school betaald. Eventueel aanvullend bestelde boeken en andere leermiddelen moeten door de ouders/verzorgers zelf worden betaald aan de leverancier. Na afloop van het schooljaar dienen de boeken weer in een goede staat worden ingeleverd volgens de instructies van Osinga-de Jong.

Ouderbijdrage
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen aan te bieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van de leerling.

Stichting Carmelcollege maakt gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. U kunt meteen via IDeal of een gewone bankoverschrijving betalen.

Meer weten?
Een compleet overzicht van de financiƫn, tegemoetkomingen en verzekeringen vindt u in de schoolgids.