Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar.

Havo en tweede fase

In de loop van het derde leerjaar wordt de leerling voorbereid op de keuze van zogeheten “profielen” in de tweede fase. Een “profiel” is een door de overheid vastgestelde reeks vakken. Hiermee wordt een algemene richting voor een studiekeuze ingeslagen. Bij die keuze wordt de leerling begeleid en geadviseerd door de mentor en de decanaatsmedewerker. De ouders worden in de derde klas uitgenodigd voor een informatieve ouderavond, waar ze informatie over mogelijke keuzes krijgen.

lab_proef_spijkers_meiden

Keuzes maken

Profielen

Er zijn 4 profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel.

In leerjaar 4 en 5 (tweede fase) bereidt de leerling zich voor op het examen en een vervolgopleiding. Leerlingen met een havodiploma gaan verder naar het hbo of het vwo.