Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Externe hulp en begeleiding

Leerlingen moeten zich bij ons op school prettig en veilig voelen. Daarom besteden we veel aandacht aan ondersteuning en begeleiding. Mocht er ondanks onze zorgvuldige aanpak toch iets mis gaan of mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met verschillende hulpinstanties.

Inspectie van het Onderwijs

De publieksinformatie van de Inspectie is te vinden via www.onderwijsinspectie.nl. Voor vragen is de Inspectie bereikbaar via telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur).

Vragen over het Onderwijs

Ouders met vragen over het onderwijs kunnen terecht bij de landelijke organisatie Ouders & Onderwijs via www.oudersonderwijs.nl of bellen met 0800-5010 (gratis bereikbaar op schooldagen van 10.00 tot 15.00 uur).

Pesten en geweld op school

Leerlingen kunnen iedere schooldag van 13.00 uur tot 15.00 uur terecht bij de hulplijn van www.pestweb.nl. Het telefoonnummer is 0800 – 28 28 280 (gratis vanaf een vast toestel) of mobiel 0900 – 28 28 280 (volgens lokaal tarief vanaf een mobiel nummer).

Meldpunt cyberpesten

Leerlingen kunnen op de site www.pestenislaf.nl van de stichting “De Kinderconsument” aangifte doen van cyberpesten.

Hulplijn Seksuele Intimidatie

Voor informatie en advies over seksuele intimidatie kunt u bellen met 030 – 285 66 16, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. www.schoolenveiligheid.nl; e-mail:helpdesk@schoolenveiligheid.nl.

Kindertelefoon (gratis)

Kinderen en jongeren kunnen iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur via chat (www.kindertelefoon.nl) of telefoon (0800 – 0432) contact opnemen met de Kindertelefoon (gratis, ook voor mobiele bellers of chat). Advies- of hulpvragen kunnen niet via e-mail worden gesteld.

Mijn kind online

Hoe begeleid je als ouder je kind op Internet? De website www.mijnkindonline.nl ondersteunt ouders bij gebruik van het internet door hun kinderen.