Marianum partnerschool Pre-University Twente

Vanaf 1 juni 2016 mag Scholengemeenschap Marianum zich partnerschool noemen van het Pre-University programma van de Twente Universiteit in Enschede. Hierdoor stelt Marianum haar excellente vwo-leerlingen in staat deel te nemen aan uiteenlopende masterclasses binnen het gamma en exact vakgebied. Dit begint al in leerjaar 2 en loopt vanaf schooljaar 2016-2017 door tot leerjaar 5 en 6 met het nieuwe honoursprogramma. Dit bestaat uit drie modules academische vorming en twee modules die de leerlingen zelf kiezen uit een breed aanbod van onderwerpen. Het laatste half jaar van het honoursprogramma bestaat uit het maken van het profielwerkstuk, met begeleiding vanuit de universiteit. Alle deelnemers, zowel in leerjaar 2, 3 en 4 als leerjaar 5 en 6 krijgen een certificaat van deelname en doen vooral veel academische ervaring op die ze goed kunnen gebruiken bij de (oriëntatie op de) keuze van een vervolgstudie.

Door het partnerschap beschikt Marianum over een vast aantal plaatsen per leerjaar bij de masterclasses en het honourstraject. Hierdoor krijgen meer excellente leerlingen de kans aan een masterclass of honourstraject deel te nemen. Daarnaast fungeert Marianum als pilotschool voor de module Academisch Schrijven die deel uitmaakt van het honoursprogramma. In drie bijeenkomsten doen acht leerlingen uit 5-vwo al dit schooljaar ervaring op met de nieuwe module en voorzien de docenten van de Pre-University van feedback en aanvullingen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Zowel onze ‘pilot’leerlingen als de docenten uit Enschede zijn zeer enthousiast en kijken uit naar de tweede sessie waar leerlingen de eerste resultaten van hun literatuuronderzoek zullen laten zien.

De andere scholen die zich als partner aan het UT-programma hebben verbonden zijn het Bataafs Lyceum in Hengelo, Carmelcollege Salland, het Bonhoeffer College in Enschede, het Assink Lyceum, de Waerdenborch in Holten, Canisius Almelo, Het Erasmus Almelo, Het Stedelijk Lyceum Enschede, Het Noordik Almelo, Lyceum de Grundel Hengelo, Pius X College Almelo, Twents Carmelcollege Oldenzaal, Twickel College Hengelo en het Ulenhofcollege Doetinchem.

Contactpersoon Pre-University Marianum: Yvonne Bouw, e-mail: y.bouw@marianum.nl