Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

LWOO-indicatie

Een indicatie voor leerwegondersteuning is een vastgestelde indicatie, die de school meer middelen biedt om leerlingen in één van de vier vmbo-leerwegen extra ondersteuning te bieden. Het is geen aparte opleiding. De criteria voor een indicatie hebben betrekking op het IQ en leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek van de leerling.