Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Resultaten

Resultaten zijn afhankelijk van de inzet en het inzicht van leerlingen, maar zeker ook van de inzet en het beleid van de school en de professionaliteit van de docenten. Daarom maakt de school elk jaar een scholingsplan ter bevordering van de deskundigheid van de leerlingen.

Met deskundige docenten alleen is een school er nog niet. Docenten moeten kunnen werken in een stimulerende omgeving met goede hulpmiddelen. Daarom heeft Marianum de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de bouwen en voorzieningen. Dit heeft ertoe geleid dat onze locaties beschikken over een goed ingerichte aula, een prima mediatheek, professioneel ingerichte praktijklokalen en goede internetaansluitingen.

Al deze inspanningen van de school (en van de leerlingen!) dragen bij aan het behalen van goede resultaten. Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van alle scholen in beeld. De gegevens zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Scholen op de Kaart
De website www.scholenopdekaart.nl toont alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld in één systeem. Op deze website kunt u informatie vinden over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs.

De gegevens worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. Ook is het mogelijk om de onderwijsresultaten met elkaar te vergelijken. De informatie op Scholenopdekaart.nl is afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Belanghebbenden den van de school – zoals leerlingen, ouders, basisscholen, de gemeente en samenwerkingspartners – kunnen online zien hoe de school presteert.

Hieronder vindt u de links naar Scholenopdekaart.nl voor beide locaties:
Marianum in Groenlo
Marianum in Lichtenvoorde