Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Digitale camera’s en mobiele telefoons/smartphones

De school ondervindt regelmatig hinder van digitale camera’s en mobieltjes met camera en geluidsfunctie die leerlingen meenemen in de school. Ook komt het steeds vaker voor dat illegaal opnames worden gemaakt van leerlingen en medewerkers. Om problemen te voorkomen, is het beleid dat tijdens de lestijden geen opnamen met deze voorwerpen mogen worden gemaakt en dat het geluid van mobiele telefoons uitgezet moet zijn.

Aan het begin van ieder nieuw schooljaar communiceert elk onderwijsteam apart met de leerlingen over het gebruik van de camera’s en mobiele telefoons in de les. Leerlingen zijn hierdoor op de hoogte van de afspraken.

Bij gebruik buiten de lestijden geldt dat bij misbruik op school of later via websites, passende maatregelen worden getroffen als de privacy van leerlingen of medewerkers van de school dan wel de naam van de school wordt geschonden.

De maatregelen kunnen, afhankelijk van de zwaarte van het delict, variëren van schorsing tot verwijdering van school. De regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) zijn op te vragen bij de secretaresse van de schoolleiding.