Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Gebruik mobiele telefoon

Vanaf 1 januari 2024 is het voor scholen verplicht om vast te leggen hoe leerlingen omgaan met hun mobiele telefoon in het klaslokaal. Bij Marianum gelden de volgende afspraken:

  • Iedere leerling bergt de mobiele telefoon bij binnenkomst in het lokaal op in de telefoontas.
  • Eventuele andere devices (tablets of smartwatches) mogen alleen in de les met toestemming van de docent gebruikt worden.
  • Bij overtreding levert de leerling de mobiele telefoon in. Deze kan weer opgehaald worden aan het eind van de lesdag.
  • Als een leerling toch de mobiele telefoon bij zich moet houden, dan is dit tevoren bekend bij de mentor en teambegeleider.

Aan het begin van ieder nieuw schooljaar communiceert elk onderwijsteam apart met de leerlingen over het gebruik van de mobiele telefoons in de les. Leerlingen zijn hierdoor op de hoogte van de afspraken.

Bij gebruik buiten de lestijden geldt dat bij misbruik op school of later via social media kanalen, passende maatregelen worden getroffen als de privacy van leerlingen of medewerkers van de school dan wel de naam van de school wordt geschonden.

De maatregelen kunnen, afhankelijk van de zwaarte van het delict, variëren van schorsing tot verwijdering van school. De regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) zijn op te vragen bij de secretaresse van de schoolleiding.