Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Cambridge English voor atheneum/gymnasium

Prep-centre-logo_CMYK

Het vak Cambridge Engels wordt op het gymnasium in Groenlo aangeboden om leerlingen de kans te geven Engels op een hoger niveau te volgen. Atheneumleerlingen in de AG klas volgen ook Cambridge Engels.

Het programma beslaat vijf jaar en wordt begin leerjaar 4 getoetst door middel van het B2 First examen. Aan het begin van leerjaar 6 kunnen de leerlingen het C1 Advanced examen maken.

Dit Cambridge diploma geniet wereldwijde bekendheid en geeft toegang tot tal van internationale/Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. Overigens, alle gymnasiumleerlingen (en atheneumleerlingen in klas AG) volgen het Cambridge English programma, maar het deelnemen aan de examens is vrijwillig. De kosten voor de examens zijn voor rekening van ouders (zie: www.britishcouncil.nl/exam/cambridge). Formatie docent(en) en methodes worden betaald door school.

Onderbouw (leerjaar 1-3)
Aan het begin van de vierde klas doen de leerlingen het B2 First examen (officieel examen van de universiteit van Cambridge afgenomen onder auspiciën van de British Council in Nederland). ERK-niveau B2. Het examen is een eerste belangrijke stap richting het C1 Advanced examen.

De eerste twee jaar leren de leerlingen de algemene basis van de Engelse taal voor wat betreft grammatica, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en gespreks-/spreekvaardigheid. Er wordt gebruik gemaakt van de methode New Headway (Elementary en pre-intermediate).

Aan het begin van leerjaar 3 wordt de aandacht gericht op examentraining voor het B2 First. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodes New Headway Intermediate en FCE Objective First. Begin leerjaar 4 is het examen. Het schriftelijke en mondelinge examen kunnen op een andere locatie afgenomen worden (Arnhem of Utrecht) of op school. 

Naast aandacht voor de vaardigheden wordt tijd besteed aan kennis van land en volk en zijn er projecten, zoals video-fiction projecten (boek-filmproject) ‘script writing’, samenstellen van (literair) tijdschrift of reisgids, poëzieproject, krantenproject, etc.

Bovenbouw (tweede fase)
In klas 4 begint de voorbereiding op het C1 Advanced examen dat aan het begin van de zesde klas wordt afgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van de methodes New Headway Advanced en CAE Objective Advanced. De vijf vaardigheden worden verder uitgebreid.

Aan het eind van klas 5 hebben de leerlingen ERK-niveau C1 bereikt. De leerlingen volgen hetzelfde literatuurprogramma als bij de ‘reguliere’ Engelse les. Het C1 Advanced examen kan op een andere locatie afgenomen worden (Arnhem of Utrecht) of op school.

Contactpersonen Cambridge English zijn Yvette Wessels (y.wessels@marianum.nl)  en Yvonne Hallingse (y.hallingse@marianum.nl).