Cambridge English voor gymnasium

preparationcentrelogo_rgb_300dpi

Het vak Cambridge Engels wordt op het gymnasium te Groenlo aangeboden om leerlingen de kans te geven Engels op een hoger niveau te volgen. Het programma beslaat vijf jaar en wordt aan het einde van de onderbouw getoetst door het FCE examen (First Certificate in English). Aan het einde van de vijfde klas doen de leerlingen het CAE examen (Certificate in Advanced English).  Dit Cambridge diploma geniet wereldwijde bekendheid en geeft toegang tot tal van internationale/Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. Overigens, alle gymnasiumleerlingen volgen het Cambridge English programma, maar het deelnemen aan de examens is vrijwillig.  De kosten voor de examens zijn voor rekening van ouders. Formatie docent(en) en methodes worden betaald door school.

Onderbouw (leerjaar 1-3)

Aan het eind van de derde klas doen de leerlingen het FCE examen (officieel examen van de universiteit van Cambridge afgenomen onder auspiciën van de British Council in Nederland). ERK niveau B2. Het examen is een eerste belangrijke stap richting het CAE examen.

De eerste anderhalf jaar leren de leerlingen de algemene basis van de Engelse taal voor wat betreft grammatica, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en gespreks-/spreekvaardigheid. Er wordt  gebruik gemaakt van de methode New Headway (Elementary, pre-intermediate en Intermediate).

Aan het begin van leerjaar 3 wordt de aandacht gericht op examentraining voor het FCE. Hierbij zal waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van de methode Complete First Certificate. Eind leerjaar 3 is het examen. Het schriftelijke en mondelinge examen worden op een andere locatie afgenomen (Arnhem of Utrecht).

Naast aandacht voor de vaardigheden wordt tijd besteed aan kennis van land en volk en zijn er projecten, zoals video-fiction projecten (boek-filmproject) ‘scriptwriting’, samenstellen van (literair) tijdschrift of reisgids, poëzieproject, krantenproject of het opzetten van English language village.

Bovenbouw (2e fase)

In klas 4 begint de voorbereiding op het CAE examen dat aan het eind van de vijfde klas wordt afgenomen. Er moet nog worden vastgesteld van welke methode gebruik gemaakt gaat worden (CAE Objective of Complete CAE). De vijf vaardigheden worden verder uitgebreid. Aan het eind van klas 5 hebben de leerlingen ERK niveau C1 bereikt. De leerlingen volgen hetzelfde literatuurprogramma als bij de ‘reguliere’ Engelse les. De concrete invulling van het programma voor de bovenbouw is volop gaande. Het CAE examen wordt op een andere locatie afgenomen (Arnhem of Utrecht).