Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Medezeggenschapsraad Marianum

We vinden het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij de organisatie van het onderwijs. Door te luisteren naar alle betrokkenen kan de school het onderwijs, de organisatie en de leeromgeving verder verbeteren. Zo werken we samen aan een goed en prettig leerklimaat voor de leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen meepraten in de medezeggenschapsraad en leerlingen in de Leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad Marianum
De MR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders, leerlingen en medewerkers samenwerken aan een gezonde school. De MR behandelt zaken in het algemene belang, dus geen individuele aangelegenheden van een medewerker, leerling of ouder. Het maximale aantal leden is 16, verdeeld over 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Wat doet de MR?
De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de schoolleiding wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR ook het initiatief nemen om zaken die de school aangaan met de schoolleiding te bespreken. De MR overlegt met de rector over onderwerpen zoals:

  • verbetering van het onderwijs
  • het kiezen van leermethodes
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • het schoolplan
  • de besteding van geld en gebouwen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • veiligheid in en rond de school.

Commissies
Binnen de MR zijn verschillende commissies werkzaam, zoals de ARBO commissie, de financiƫle commissie, de commissie onderwijs, commissie communicatie, commissie zorg, commissie ouders en de commissie leerlingen.

Bereikbaarheid MR
Berichten voor de medezeggenschapsraad kunt u richten aan het adres van de school ter attentie van de secretaris van de MR. Binnen Stichting Carmelcollege functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin namens elke school, die deel uitmaakt van Stichting Carmelcollege, twee afgevaardigden zitting hebben.

Heeft u belangstelling voor de MR, dan kunt u bij Muriel van Brenk uw kandidaatstellingsformulier opvragen, via e-mail m.vanbrenk@marianum.nl of telefonisch: 0544 – 47 70 70.

Een overzicht van alle MR-leden en het vergaderschema is hieronder terug te vinden: