Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Werken bij Marianum

Werken in het voortgezet onderwijs betekent werken met jonge mensen. Je werk is nooit saai: leerlingen leren van jou, maar jij kunt ook veel van hen leren. In een bijzondere wisselwerking geef je richting aan de ontwikkeling van jongeren en ben je onderdeel van hun ontdekkingstocht naar volwassenheid. Een ervaring van onschatbare waarde!

Scholengemeenschap Marianum maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Werken bij Stichting Carmelcollege betekent werken bij een werkgever met een aantrekkelijk loopbaanbeleid.

Kijk hier voor meer informatie en vacatures. 

Stage

Marianum is er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat het onderwijs ook in de toekomst de beschikking heeft over goed opgeleide docenten. Hiervoor willen we aankomende docenten in de gelegenheid stellen een kijkje in de keuken te nemen en ervaring op te doen in het onderwijsveld door het aanbieden van stageplaatsen.

Daarbij biedt het de school ook nieuwe impulsen om het onderwijs te innoveren, kennis te nemen van nieuwe werkvormen en zittende docenten te laten reflecteren op hun eigen lesgeven. Bovendien kunnen onderzoeksopdrachten en de resultaten hiervan een bijdrage leveren aan de vernieuwingen binnen het onderwijs op Marianum.

Door een redelijke autonomie van de verschillende afdelingen is er een variatie aan onderwijsvormen waardoor we een breed scala aan onderwijsconcepten aan kunnen bieden.

Door het participeren in een partnerschap samen met Scholengemeenschap Carmel Hengelo, Etty Hillesum Lyceum en Pius X/Canisius met Windesheim en ELAN (UTwente) en met het aangaan van een samenwerkingsverband met de HAN willen we ons verzekeren van het kunnen blijven ontvangen van stagiaires. Ook studenten van andere opleidingsinstituten zijn welkom op Marianum.

Door het aangaan van verdergaande samenwerkingsverbanden met de opleidingsinstituten krijgen we de mogelijkheid om met onze onderwijsvisie te participeren in de ontwikkeling van het opleidingstraject.

Naast stagemogelijkheden voor aankomend onderwijzend personeel biedt Marianum ook de mogelijkheid om stageplaatsen te verzorgen op het gebied van onderwijsassistenten, ICT en facilitaire dienst.

Voor informatie over de stagemogelijkheden kunt u mailen naar samenopleiden@marianum.nl en/of bellen met Mark Lankveld (0544 477070).