Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Lessentabel dakpanklas (leerjaar 1 en 2)

Hieronder staat de lessentabel (les van 50 minuten) van de dakpanklassen leerjaar 1 en leerjaar 2

Leerjaar 1

Vak basis / kader kader / mavomavo / havohavo / atheneumatheneum / gymnasium
Nederlands33333
Engels33334 (Cambridge)
Latijn00002
Duits222
1 (tv2)
00
Frans 00222
Wiskunde33333
Economie00000
Natuur-scheikunde001 (tv2)11
Biologie22222
Geschiedenis22222
Aardrijkskunde22222
Levensbeschouwing11111
Bewegingsonderwijs22222
Muziek11111
Beeldende vorming22222
Mentoruur11111
LOB44200
3Xo001 (tv2)11
Totaal282828 (tv1)
29 (tv2)
2629
tv=tijdvak

Leerjaar 2

Vak basis / kader kader / mavomavo / havohavo / atheneumatheneum / gymnasium
Nederlands33333
Engels33333 (Cambridge)
Duits22230
Frans002
0 (tv4 -havo)
22
0 (gymnasium)
Wiskunde33333
Economie222 (tv 3)
1 (tv 4 – mavo)
0 (tv 4 – havo)
00
Natuur-scheikunde22222
Biologie22222
Geschiedenis22222
Aardrijkskunde22222
Levensbeschouwing11111
Bewegingsonderwijs22221
Muziek11111
Beeldende vorming22222
Mentoruur11111
LOB442 (tv4 – mavo)00
3xo001 (tv4 – havo)11
Totaal323232 (tv3)
29 (t4)
3033 (tv3)
30 (tv4 – atheneum)
31 (tv4 – gymnasium)
tv=tijdvak