Tegemoetkoming ouders

De tegemoetkoming voor ouders betreffende schoolkosten voor leerlingen jonger dan 18 jaar is sinds een aantal jaren voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget.