Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Tegemoetkoming ouders

De tegemoetkoming voor ouders betreffende schoolkosten voor leerlingen jonger dan 18 jaar is sinds een aantal jaren voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget. Er is ook een vangnet in de vorm van de Stichting Leergeld in uw woonplaats.