Rapporten en bevordering

Rapport

Alle leerlingen ontvangen alleen aan het eind van het schooljaar een rapport. Het rapport overhandigen we altijd persoonlijk aan de leerlingen. We geven het nooit mee aan derden, ook niet per post.

Bevordering

Voor bevordering naar een volgend schooljaar hanteert Marianum een jaarlijks vast te stellen regeling.

Bevorderingsregeling van havo-vwo 1-6

Normering voor bevordering en doorstroom VMBO