Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

STERA Leerroute

stera leerroute2Innovatie in de bovenbouw vmbo van Marianum door project Smart Technical Education Regio Achterhoek (STERA)
Marianum heeft een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend om vanaf schooljaar 2017-2018 deel te nemen met de nieuwe technische profielen aan de STERA Leerroute. Dat betekent dat Marianum voor een aantal technische keuzevakken samenwerkt met zeven andere vmbo-scholen, het bedrijfsleven én opleidingsbedrijven binnen onze regio. Door deze samenwerking (buitenschools leren) kunnen we onze vmbo-leerlingen meer technische keuzevakken aanbieden, waardoor meer leerlingen voor de techniek kunnen kiezen. De trend laat zien, dat er mede door vergrijzing en krimp een tekort ontstaat aan technisch geschoold personeel. Daarnaast vragen de nieuwe ontwikkelingen in de technische Smart Industry goed geschoolde technische medewerkers.

Leren in de praktijk!
Bijzonder aan de STERA Leerroute is dat de leerlingen niet alle lessen volgen in de theorie- en praktijklokalen van Marianum, maar een belangrijk deel van het programma uitvoeren bij de bedrijven, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen.

Kennismaken met de nieuwste technieken
In de technische bedrijven maken leerlingen kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en kunnen ze ervaren hoe het is om in “de echte” praktijk te werken aan concrete opdrachten.

De volgende bedrijven nemen deel aan project STERA:

Tenten Solar_logo
Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel PIE (Produceren, installeren en energie) kunnen vanaf dit schooljaar voor onderdelen van de keuzevakken ‘Duurzame energie’ en ‘Operationele magazijnwerkzaamheden’ terecht bij Tenten Solar. Tenten Solar Zonnepanelen is groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie. Zonne-energie is een specialistisch vakgebied en uitermate geschikt om de leerlingen kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek. Ze kunnen ervaren hoe het is om in de echte praktijk te werken aan concrete opdrachten. De twee partijen willen samen onder meer de kwaliteit van het technische onderwijs voor het nieuwe keuzevak ‘duurzame energie’ verhogen. Dit buitenschools leren geeft de mogelijkheid om realistische, actuele praktijkvoorbeelden te koppelen aan de theorie.

marku-bouw

Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel BWI (Bouw, wonen en interieur) kunnen voor onderdelen van de keuzevakken ‘Dak- en kapconstructie’ en ‘Gevelopeningen’ terecht bij Marku Bouw. Marku Bouw (1963) is een ontwikkelende bouwer die zich voornamelijk richt op de utiliteitsbouw. Hierin zijn drie opdrachtgevers te definiëren; de overheid, de semi-overheid en het bedrijfsleven.

Schildersbedrijf
Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel BWI (Bouw, wonen en interieur) kunnen voor onderdelen van het keuzevak ‘Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden’ terecht bij Schildersbedrijf Lefering BV. Lefering is een vertrouwde naam in Oost Nederland. Zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau hebben hun opdrachtgevers gebruik gemaakt van het vakmanschap wat hun bedrijf te bieden heeft. Specialisaties zijn: schilder- en spuitwerk, beglazing en wandafwerking.

rensing bouw
Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel BWI (Bouwen, wonen en interieur) kunnen voor onderdelen van de keuzevakken ‘Scheidingswanden’, ‘Daken- en kapconstructies’ en profielmodulen ‘Bouwen vanaf de fundering’, ‘Hout-en meubelverbindingen’ en ‘Bouwproces en bouwvoorbereiding’ terecht bij Rensing Bouw. Rensing Bouw is een klantgericht, innovatief en no-nonsense bouwbedrijf, gevestigd in Lichtenvoorde. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: Uitbreidingen en verbouwingen, nieuwbouw, onderhoud en renovatie, gebinten en overkappingen, interieurtimmerwerkzaamheden.

logo-wessels
Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel BWI (Bouwen, wonen en interieur) kunnen voor onderdelen van het keuzevak ‘Schoon metselwerk’ en profielmodule ‘Bouwen vanaf de fundering’ terecht bij Wessels B.V. Wessels Vakbouwers is een specialistisch aannemersbedrijf in Lichtenvoorde. Met hun zelfontwikkelde digitale keurings- en borgingssysteem bewaken ze eigenhandig alle processen om projecten door heel Nederland tot een succes te maken. Daarnaast kunnen zij ook gevelbekleding verzorgen.

2016 Naam Alferink Blauw (1)
Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) kunnen voor onderdelen uit de keuzevakken ‘Utiliteitsinstallaties’, ‘Procestechniek’ en profielmodule ‘Installeren en monteren’ terecht bij Alferink installatietechniek. Alferink is een middelgroot zelfstandig installatiebedrijf. Met een gemotiveerd team van nuchtere en loyale vakmensen zijn we actief in alle disciplines van de installatietechniek.

logo
Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) kunnen voor onderdelen uit de keuzevakken ‘Scheidingswanden’ en ‘Gevelopeningen’ terecht bij XHC. XHC bouw produceert luxe chalets in allerlei soorten en maten van zeer hoge kwaliteit met duurzame producten. Ze leveren naast chalets in Nederland ook chalets in onder meer Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Duitsland en België.

download
Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) kunnen voor onderdelen uit de keuzevakken ‘C&C-technieken’ en ‘Plaats en constructie’ terecht bij Pillen Group. De organisatie bestaat inmiddels uit verschillende bedrijven waar iedereen een eigen specialisme heeft; van toelevering in de fijnmechanische industrie tot eindproduct in de interieurbouw. De producten van de Pillen Group worden onder meer toegepast in de sectoren: Gas & Offshore industrie, Medische industrie, Petrochemische industrie, Agriculture, Automotive, Interieurbouw en Verlichtingsindustrie.

Stoof-Interiorprojects-Paint
Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) voor het Buitenschools leren kunnen voor onderdelen uit de Profielmodule ‘Hout- en meubelverbindingen’ terecht bij Stooff Interior Projects. Zij is gespecialiseerd in het produceren van interieurs en het opzetten van complete projecten voor bedrijven en de particuliere markt. Een persoonlijke benadering, oog voor detail en uitstekend vakmanschap kenmerken onze manier van werken.

Informatievoorziening
Voor meer informatie over de STERA Leerroute en welke keuzevakken Marianum aanbiedt, kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, Wendell Mambi (w.mambi@marianum.nl).

foto voor stera