Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Decaan

De decaan begeleidt de leerlingen bij hun loopbaan op het Marianum en ondersteunt ze bij het maken van toekomstige loopbaan. Daarbij geeft de decaan informatie over beroepsopleidingen en studiemogelijkheden. Leerlingen kunnen vragen stellen over bepaalde opleidingen, studieduur en studiekosten, toelatingseisen en toekomstmogelijkheden.

Voor de keuze van een vervolgopleiding kan de decaan, indien noodzakelijk, een gespecialiseerd bureau inschakelen. Verder staat de decaan centraal bij de begeleiding van de keuze van het vakkenpakket door de leerlingen. Dit geldt voor de profielkeuze in het derde leerjaar havo en het derde en vierde leerjaar vwo.

Meer informatie is te vinden op: https://sgmarianum.dedecaan.net/, voor het laatste nieuws, handige tip, etc. op de Facebookpagina: www.facebook.nl/decaanmarianum of kijk op onze website op de speciale pagina ‘De decaan voor je loopbaan’.