Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Samenwerkingsverbanden (havo/vwo)

Marianum heeft een samenwerkingsverband met de Universiteit Twente in Enschede. Ook werken we samen met bedrijven. De doelstellingen hiervan zijn het ontdekken van je eigen kwaliteiten en vanuit dat besef keuzes maken, het richten op erkennen en belonen van verschillen, niet gericht zijn op nivellering en het mogen kiezen voor talentontwikkeling en ondernemerschap buiten de standaardroute.