Contact

Postadres
Scholengemeenschap Marianum
Postadres 35
7140 AA GROENLO

Onderbouw Groenlo (leerjaar 1 en 2)
vmbo, havo, atheneum, gymnasium 

Deken Hooijmansingel 1
7141 EA GROENLO

Bovenbouw Groenlo
havo-3 t/m havo-5/vwo-3 t/m vwo-6
Deken Hooijmansingel 1
7141 EA GROENLO

Onderbouw Lichtenvoorde (leerjaar 1 en 2)
vmbo, havo, atheneum
Dr. Ariënsstraat 3
7131 XM LICHTENVOORDE

Bovenbouw Lichtenvoorde
vmbo-3 en vmbo-4
Dr. Ariënsstraat 1
7131 XM LICHTENVOORDE

Telefoon
voor de gehele school 0544 477070

Ziekmelding leerlingen
locaties Groenlo: 0544 477000 (tussen 8.00 en 9.00 uur)
locaties Lichtenvoorde: 0544 399000 (tussen 8.00 en 9.00 uur)

Website
www.marianum.nl

E-mail
info@marianum.nl

Waar in deze schoolgids of op de website “docent” of “leerling” staat, worden zowel mannelijke als vrouwelijke docenten en leerlingen bedoeld. “Hij” en “zij” kunt u in dat verband dus ook lezen als “zij” en “haar”. Daar waar in deze schoolgids en op de website “ouders” staat, kunt u in dat verband ook lezen:
ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en).