Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De ondernemende leerling

School in de samenleving

Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Leren in de praktijk

Wij zijn op zoek naar mogelijkheden om onze 15- tot 18-jarige leerlingen uit havo en vwo kennis te laten maken met de praktijk. Het is voor leerlingen belangrijk om ervaringen op te doen in een realistische praktijk. Dit geeft bedrijven de kans een rol te spelen in het opleiden van onze leerlingen. De bedrijven tonen daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid en ze hebben invloed op hun potentieel toekomstig medewerker.

Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

Met het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen stimuleren het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden, houding en ondernemerschap binnen het onderwijs. Het is essentieel om het onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.

Onderzoeken, ontwerpen en ondernemen

Het programma is gerealiseerd binnen het vak 3xO. 3xO is een vak dat in de volle breedte en lengte tot en met havo-5 en vwo-6 bij Marianum wordt aangeboden. Het is een vak dat de vaardigheden om op niveau te kunnen onderzoeken, ontwerpen en ondernemen in stapjes aanleert. Kleine stappen in het begin tot en met leerjaar 3: onderzoeksvragen formuleren, werkplan construeren, bronnen leren gebruiken, een enquête opstellen, een interview afnemen, variabelen herkennen, omgaan met meetgegevens, etc. Vanaf leerjaar 4 worden de puzzelstukken gelegd en komt het bedrijfsleven in beeld. In de klassen 4 en deels in klas 5 is hiervoor ruimte gemaakt. Tot slot is er voor 5-havo en 6-vwo het profielwerkstuk waarvoor we graag onderwerpen vanuit het regionale bedrijfsleven willen ontvangen.

Doelstellingen

  • Ontdekken van je eigen kwaliteiten en vanuit dat besef keuzes maken;
  • Richten op erkennen en belonen van verschillen, niet gericht zijn op nivellering;
  • Mogen kiezen voor talentontwikkeling en ondernemerschap buiten de standaardroute.

Opdrachten en activiteiten

  • Bedrijfsbezoek gekoppeld aan een opdracht;
  • Beroepenvoorlichting/gastles;
  • Onderzoeks- en/of ontwerpopdracht voor korte en lange termijn.

Klik hier voor de folder.

ondernemendeleerling