Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Organisatie van de school

De algemene verantwoordelijkheid van Marianum ligt in handen van de directie.

De directie bestaat uit een rector, locatiedirecteur Lichtenvoorde, afdeling vmbo, locatiedirecteur Groenlo, afdeling havo/vwo, en een directeur bedrijfsvoering.

Daarnaast coördineren de drie teamleiders de uitvoering van het onderwijs en geven leiding aan een team van medewerkers dat verantwoordelijk is voor het onderwijs aan een vaste groep leerlingen, gekoppeld aan een schooltype.

Directie

Rector
Mevrouw drs. G.B.M. Burema MEM

Locatiedirecteur Lichtenvoorde, afdeling vmbo
De heer R. Otten

Locatiedirecteur Groenlo, afdeling havo/vwo
De M. Delen (a.i.)

Directeur bedrijfsvoering
Mevrouw M.A. Rave

Voor afspraken met de directie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stokkink, tel. 0544 477070 of j.stokkink@marianum.nl.

Teamleiders en teambegeleiders

Onderbouw Groenlo en Lichtenvoorde
Teamleider onderbouw Groenlo – mevrouw E. Noordman (per 1 september) 
Teambegeleider onderbouw Groenlo – de heer A. Verschuren: a.verschuren@marianum.nl

Bovenbouw vmbo Lichtenvoorde
Teamleider bovenbouw vmbo Lichtenvoorde – de heer drs. H. Kumas: h.kumas@marianum.nl
Teambegeleider bovenbouw vmbo Lichtenvoorde – de heer M. Kamphuis: m.kamphuis@marianum.nl

Bovenbouw havo/vwo Groenlo
Teamleider bovenbouw havo/vwo Groenlo – mevrouw Y. Bouw MA: y.bouw@marianum.nl
Teambegeleider bovenbouw havo/vwo Groenlo – de heer A. Paf: a.paf@marianum.nl

Programmaleiders

Programmaleider Passend Onderwijs – mevrouw L. Brucker – m.brucker@marianum.nl
Programmaleider Onderwijsontwikkeling & Onderzoek  – mevrouw Wolterinck – c.wolterinck@marianum.nl

Overig

Teamleider Huisvesting, Facilitair en ICT – mevrouw M. Wildenborg: m.wildenborg@marianum.nl
Zorgcoördinator – de heer C.A. Liptiay: s.liptiay@marianum.nl
PR & Communicatie – mevrouw M.C.T. van Brenk: m.vanbrenk@marianum.nl