Organisatie van de school

Schoolleiding
De algemene verantwoordelijkheid van Marianum ligt in handen van de rector. De schoolleiding bestaat uit een rector, vijf conrectoren en een hoofd Organisatie & Bedrijfsvoering.

Vier conrectoren zijn belast met de uitvoering van het onderwijs en geven leiding aan een team van medewerkers dat verantwoordelijk is voor het onderwijs aan een vaste groep leerlingen, gekoppeld aan een schooltype. De vijfde conrector draagt verantwoordelijkheid voor onderzoek en onderwijsontwikkelingen binnen Marianum.

Directie

Rector
mevrouw drs. G.B.M. Burema MEM: g.burema@marianum.nl
Voor afspraken met mevrouw Burema kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stokkink, tel. 0544 477070 of j.stokkink@marianum.nl.

Conrectoren en teambegeleiders

Rector 

mevrouw drs. G.B.M. Burema MEMg.burema@marianum.nl

Voor afspraken met mevrouw Burema kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stokkink, tel. 0544 477070 of j.stokkink@marianum.nl.

Conrectoren en teambegeleiders

Onderbouw vmbo (Lichtenvoorde)
mevrouw G.M. Brücker MEL
l.brucker@marianum.nl

Teambegeleider vmbo Lichtenvoorde onderbouw: de heer B. Schutten: b.schutten@marianum.nl

Onderbouw havo/vwo (Groenlo)
de heer J. Castilla Martin
j.castillamartin@marianum.nl

Teambegeleider havo/vwo Groenlo onderbouw: de heer A. Verschuren: a.verschuren@marianum.nl

Bovenbouw vmbo (Lichtenvoorde)
de heer R. Nijenhuis MEL
r.nijenhuis@marianum.nl

Teambegeleider vmbo Lichtenvoorde bovenbouw: mevrouw B. Meijeringh: b.meijeringh@marianum.nl 

Bovenbouw havo/vwo (Groenlo)
de heer N.B.J.M. Konings MEL
n.konings@marianum.nl

Teambegeleider havo/vwo Groenlo bovenbouw: de heer A. Paf: a.paf@marianum.nl

Onderwijs en onderzoek
mevrouw drs. C. Wolterinck-Broekhuis MEL: c.wolterinck@marianum.nl

Voor afspraken met bovenstaande conrectoren kunt u contact opnemen met mevrouw D. Nederpelt Lazarom (d.nederpelt@marianum.nl of via ons algemene nummer), met uitzondering van mevrouw Wolterinck. Voor afspraken met haar kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stokkink (j.stokkink@marianum.nl of via ons algemene nummer).

De conrectoren zijn bij voorkeur per e-mail bereikbaar. We verzoeken u alleen in dringende gevallen telefonisch contact met hen op te nemen. Zij zijn tijdens schooltijden bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0544-477070.

Hoofd Organisatie & Bedrijfsvoering
mevrouw M.A. Rave RAM: m.rave@marianum.nl

Staf
De schoolleiding van Marianum wordt ondersteund door de stafhoofden:

de heer A.J.G. Reiziger
Financiën
a.reiziger@marianum.nl

mevrouw M. Wildenborg
Huisvesting en Facilities
m.wildenborg@marianum.nl

Daarnaast bestaat de staf uit de volgende stafleden:
de heer C.A. Liptiay
Zorgcoördinator
s.liptiay@marianum.nl

mevrouw J.K. Stokkink
Personeel en Organisatie/Directiesecretaresse
0544 477070
j.stokkink@marianum.nl

mevrouw M.C.T. van Brenk
PR & Communicatie
0544 477070
m.vanbrenk@marianum.nl

Teamleden
De samenstelling van de teams en de namen van onze andere medewerkers kunt u vinden op Itslearning.