Organisatie van de school

De algemene verantwoordelijkheid van Marianum ligt in handen van de directie.

De directie bestaat uit een rector, locatiedirecteur Lichtenvoorde, afdeling vmbo, locatiedirecteur Groenlo, afdeling havo/vwo, en een directeur bedrijfsvoering.

Daarnaast coördineren de vier teamleiders de uitvoering van het onderwijs en geven leiding aan een team van medewerkers dat verantwoordelijk is voor het onderwijs aan een vaste groep leerlingen, gekoppeld aan een schooltype.

Directie

Rector
Mevrouw drs. G.B.M. Burema MEM

Locatiedirecteur Lichtenvoorde, afdeling vmbo (tot en met 1 augustus 2022)
De heer R. Nijenhuis MEL

Vanaf 1 augustus: de heer R. Otten

Locatiedirecteur Groenlo, afdeling havo/vwo
Vanaf 1 augustus: de heer R. Voorbraak

Directeur bedrijfsvoering
Mevrouw M.A. Rave

Voor afspraken met de directie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stokkink, tel. 0544 477070 of j.stokkink@marianum.nl.

Teamleiders en teambegeleiders

Onderbouw Lichtenvoorde
Teamleider onderbouw Lichtenvoorde – mevrouw B. Meijeringh MEd: b.meijeringh@marianum.nl
Teambegeleider onderbouw Lichtenvoorde – de heer F. Brockötter: f.brockotter@marianum.nl

Bovenbouw Lichtenvoorde
Teamleider bovenbouw vmbo Lichtenvoorde – de heer drs. H. Kumas: h.kumas@marianum.nl
Teambegeleider bovenbouw vmbo Lichtenvoorde – de heer M. Kamphuis: m.kamphuis@marianum.nl

Onderbouw Groenlo
Teamleider onderbouw Groenlo – de heer B. Schutten: b.schutten@marianum.nl
Teambegeleider onderbouw Groenlo – de heer A. Verschuren: a.verschuren@marianum.nl

Bovenbouw Groenlo
Teamleider bovenbouw havo/vwo Groenlo – mevrouw Y. Bouw MA: y.bouw@marianum.nl
Teambegeleider bovenbouw havo/vwo Groenlo – de heer A. Paf: a.paf@marianum.nl

Overig

Zorgcoördinator – de heer C.A. Liptiay: s.liptiay@marianum.nl
PR & Communicatie – mevrouw M.C.T. van Brenk: m.vanbrenk@marianum.nl