Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Edustrie

De stichting Edustrie is een samenwerkingsverband van vmbo-scholen (Marianum, Schaersvoorde, Gerrit Komrij College), het praktijkonderwijs (Pronova) en het georganiseerde bedrijfsleven (OWIN, IKAD, IKGL, VNO-NCW Achterhoek) in Oost Achterhoek.

Door de nauwe contacten tussen de scholen en het bedrijfsleven, het coördineren van stages, het verzorgen van gastlessen en docentenstages en het ontplooien van verschillende activiteiten, wil Edustrie de keuze voor technische opleidingen promoten.

Contactpersoon: Raymond Nijenhuis, locatiedirecteur Lichtenvoorde (r.nijenhuis@marianum.nl)