Edustrie

De stichting Edustrie is een samenwerkingsverband van vmbo-scholen (Marianum, Schaersvoorde, Gerrit Komrij College), het praktijkonderwijs (Pronova) en het georganiseerde bedrijfsleven (OWIN, IKAD, IKGL, VNO-NCW Achterhoek)  in de Oost Achterhoek.

Door de nauwe contacten tussen de scholen en het bedrijfsleven, het coördineren van stages, het verzorgen van gastlessen en docentenstages en het ontplooien van verschillende activiteiten, wil Edustrie de keuze voor technische opleidingen promoten.

Elk jaar wordt de Edustrie Award uitgereikt aan een persoon, instelling of bedrijf die actief aan techniekpromotie doet in de regio Oost Achterhoek. De stichting Edustrie (samenvoeging van de woorden Educatie en Industrie) is de organisator en reikt de prijs jaarlijks uit in samenwerking met hoofdsponsor Rabobank Achterhoek Oost.

Contactpersoon: Raymond Nijenhuis, conrector bovenbouw vmbo (r.nijenhuis@marianum.nl)