Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Toelating leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

De schoolleider of zijn gemandateerde beslist na overleg met de ouders van de leerling of aan de leerling leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) wordt aangeboden. De schoolleider of zijn gemandateerde kan een leerling leerwegondersteuning aanbieden.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieveke Brücker, teamleider onderbouw vmbo.