Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wet- en regelgeving

School, kind en ouders

Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders zich voor hun kind akkoord met de afspraken en regels die in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via de schoolgids en andere (digitale) communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouders op de hoogte van deze regels en afspraken. De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichten die daaruit voortvloeien na te komen.