Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Rapportage en bevordering

Bij goede begeleiding hoort een sluitend leerlingvolgsysteem. Tenminste drie keer per jaar passeren de leerlingen tijdens de leerlingbesprekingen de revue. Een team van lesgevende docenten bespreekt de prestaties, het leergedrag en eventuele bijzondere omstandigheden. Ouders en leerlingen kunnen de cijfers en absenties in SOMtoday raadplegen. Tijdens een aantal gelegenheden zijn er voortgangsgesprekken tussen de mentor, leerling en zijn ouders.

Rapport

Alle leerlingen ontvangen alleen aan het eind van het schooljaar een rapport. Het rapport overhandigen we altijd persoonlijk aan de leerlingen. We geven het nooit mee aan derden, ook niet per post.

Bevordering

Voor bevordering naar een volgend schooljaar hanteert Marianum een regeling die hier binnenkort op de website komt te staan.