Anglia voor havo en vwo

Leerlingen uit 5-havo en 6-vwo met extra belangstelling voor de Engelse taal kunnen elk jaar deelnemen aan de Anglia examens (Proficiency ACCept; C1 niveau). Deelname aan de examens is vrijwillig. Het percentage geslaagden van de afgelopen jaren is 100%.

In de onderbouw  wordt Anglia ingezet voor zowel leerlingen die wat meer willen als voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben.

Examenkosten zijn voor rekening van ouders. De prijzen zijn te vinden op www.anglianetwork.eu.  De leerlingen mogen op school gebruik maken van de methode van Anglia (Step To-).

Waarom Anglia?

Anglia Examination Syndicate is een organisatie die wereldwijd examens aanbiedt. Het grote verschil met andere bekende examens als Cambridge en London Chamber of Commerce zit in het aantal instapniveaus. Het Anglia examen kent veertien niveaus, waarvan het Proficiency Level (op één na hoogste niveau) en Masters Level (hoogste niveau) toegang geeft tot een aantal Engelse Universiteiten en Hogescholen (UCAS). De Anglia niveaus zijn gekoppeld aan het Common European Framework.

Sterk punt van de beginnersniveaus is dat de syllabus exact omschrijft welke onderwerpen beheerst moeten worden. Zo kunnen de examens dus ook gebruikt worden om het Engels stap voor stap aan te leren.
Het Anglia Netwerk Nederland bestaat inmiddels uit meer dan 260 scholen (PO, VO en ROC) die nationaal en internationaal samenwerken om Engels te stimuleren en te structureren.
Kernactiviteit van het Netwerk zijn de examens. Momenteel kent Anglia tien algemene niveaus en vier Business English levels.

Daarnaast biedt het Anglia Netwerk tal van andere activiteiten, zoals trainingen, studiebezoeken, reizen, meetings, workshops, summer schools en summer camps. Het doel is om Engels te stimuleren en te structureren in een internationale context.

De examens kunnen op school worden afgenomen, mits aan de examenvoorwaarden/eisen wordt voldaan. De examens worden in Chichester UK nagekeken en beoordeeld. De uitslag wordt ongeveer 6 weken na het examen bekend gemaakt. Certificaten worden verstrekt via de contactpersoon (mevrouw Y. Hallingse, e-mail y.hallingse@marianum.nl).

De proficiencytoets (lees; luister; schrijfvaardigheid; use of English) neemt 3 uur in beslag. (De gespreksvaardigheid duurt 20/25 min. Dit examen wordt elders (meestal in Utrecht) afgenomen).