Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Maatschappelijke stage (MaS)

De maatschappelijke stage (vrijwilligerswerk) is bij uitstek een vorm van burgerschapsvorming. Marianum onderschrijft het belang van vrijwilligerswerk en buitenschools leren. Het biedt leerlingen de gelegenheid om de samenleving te verkennen en daaraan een bijdrage te leveren. Daarbij leren de leerlingen vooral door te doen. De maatschappelijke stage fungeert als een zogenaamde oefenplaats voor burgerschap. Leerlingen van leerjaar 2 en leerjaar 3 doen vrijwilligerswerk tijdens de maatschappelijke stage, bijvoorbeeld het doen van boodschappen voor een oudere of helpen op een zorgboerderij.