Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode worden vaak foto- en video-opnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeerimpressies van de school, klassenfeestjes, websites, enzovoorts. Daarnaast worden er ook video-opnamen gemaakt voor onderwijskundige doeleinden (scholing en coaching van docenten en coaching van leerlingen). Bij aanmelding van leerlingen wordt aan de ouders van minderjarige leerlingen een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken en gebruiken van foto’s en video-opnamen en het plaatsen van foto’s op internet. Ouders en bij meerderjarigheid de leerlingen, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouders en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot gebruik/plaatsing in te trekken. Ouders kunnen op het aanmeldingsformulier aangeven of zij hiermee akkoord gaan.

Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld reclamemateriaal van de school). De Wet bescherming persoonsgegevens regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school. Het privacyreglement is op te vragen bij de secretaresse van de schoolleiding.