Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Privacybescherming beeldmateriaal

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit.

Tijdens de schoolperiode worden foto’s en video’s gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, infomateriaal, website, nieuwsbrief en sociale media.

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen tot 16 jaar wordt een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken en gebruiken van foto’s en video-opnamen voor een periode van vijf jaar. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn dienen de verklaring zelf te ondertekenen.

Het beeldmateriaal wordt alleen door en voor Scholengemeenschap Marianum gebruikt en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Verleende toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.

Stuur hiervoor een verzoek per e-mail naar administratie@marianum.nl en geef daarbij duidelijk aan om wie het gaat en welk beeldmateriaal het betreft.

Zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld reclamemateriaal van de school).

Onderwijskundige doeleinden

Er is geen toestemming van ouders/leerlingen nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden (scholing en coaching van docenten en coaching van leerlingen).

Ter identificatie van de leerling wordt een pasfoto in ons administratiesysteem en op de leerlingenpas geplaatst.