Lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal enzovoort.

Deze zaken verstrekt de school (in bruikleen) aan de leerlingen. Het is belangrijk dat uw kind zuinig met de boeken en ander lesmateriaal omgaat, want bij beschadigingen of verlies kan de boekenleverancier (Iddink of Van Dijk Educatie) u de kosten in rekening brengen.

Niet onder deze regels vallen onder meer woordenboeken, atlassen, schrijfwaren, agenda, sport- en werkkleding, gereedschap, excursies en (buitenlandse) reizen. Deze moeten nog door de ouders/verzorgers betaald worden.

Leerjaar 1, 2, 3 en leerjaar 4-vmbo

Alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 en de leerlingen van leerjaar 4-vmbo moeten de boeken zelf bestellen bij de leverancier van onze school, Van Dijk Educatie uit Kampen. De leerlingen ontvangen van Van Dijk Educatie rechtstreeks informatie over het bestelproces. De kosten van de verplicht voorgeschreven boeken voor de door de leerling gekozen richting en vakken worden rechtstreeks door de school betaald. Eventueel aanvullend bestelde boeken en andere leermiddelen moeten door de ouders/verzorgers zelf worden betaald aan de leverancier. Na afloop van het schooljaar dienen de boeken weer in een goede staat op school te worden ingeleverd volgens de instructies van Van Dijk Educatie.

Leerjaar 4- en 5 havo en 4-, 5- en 6-vwo

Voor de leerlingen van bovenstaande leerjaren geldt dat zij de benodigde leerboeken zelf moeten bestellen bij de leverancier van de school, Iddink uit Ede. Deze leerlingen ontvangen nadere informatie via Iddink.

De kosten van de verplicht voorgeschreven boeken voor de door de leerlingen gekozen richting en vakken worden rechtstreeks door de school betaald. Eventueel aanvullend bestelde boeken en andere leermiddelen moeten door de ouders/verzorgers zelf aan de leverancier worden betaald. Na afloop van het schooljaar dienen de boeken weer in een goede staat op school te worden ingeleverd volgens de instructie van Iddink.