Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

LOB (loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding) vmbo

Later word ik brandweerman …”

Als je een jongetje van vijf jaar vraagt wat hij later wil worden, dan heb je grote kans dat hij antwoordt: “Later word ik brandweerman”. Maar wat is hiervoor dan precies zijn motivatie? Ook is het maar de vraag of deze jongen over de juiste kwaliteiten en eigenschappen beschikt om brandweerman te worden. Kortom, heeft deze brandweerman in spe wel een goed beeld van zichzelf en een realistisch toekomstbeeld?

Van een jongen van vijf jaar oud kun je natuurlijk niet verwachten dat hij al antwoord kan geven op de volgende drie vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Je zou deze vragen ook wel levensvragen kunnen noemen. Geen eenvoudige vragen overigens. Leerlingen in het vmbo moeten al vroeg in hun leven belangrijke keuzes maken als het gaat om hun loopbaan. Om hen hier goed bij te kunnen begeleiden is het (vak) LOB ontwikkeld. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding en is onderdeel van ons onderwijsprogramma; deels als vak op het rooster en daarnaast als rode draad binnen het gehele programma.

Lees verder.

LOB-coördinator vmbo: Sander Esselink