Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken met mentor

De school probeert de ouders zo goed mogelijk te informeren over vorderingen en welbevinden van hun kinderen. Het eerste aanspreekpunt voor ouders is altijd de mentor van het kind.

Er is een bepaald aantal gelegenheden tot contact tussen de mentor, de leerling en zijn ouders. De actuele data van de contactmomenten vindt u op www.marianum.nl.

werkweek Ardennen2 vmbo3 (Kopie)
Persoonlijke band met leerlingen en ouders