Mentor

In de begeleiding speelt de mentor een belangrijke, algemene rol, want hij is voor de leerlingen en ouders het vaste aanspreekpunt.

mentor_gesprek
De mentor is de spil