Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Meerderjarige leerling

Met het bereiken van de meerderjarigheid verandert de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken:

  • De school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling;
  • Bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft.
  • De meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte).