Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Stichting Carmelcollege

Marianum maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Carmel verbindt VO-scholen verspreid over heel Nederland.

Met circa 4.300 collega’s en ruim 38.000 leerlingen is het weliswaar een grote stichting, maar kleinschaligheid staat voorop. Dat is ook terug te vinden in de missie van Carmel, waarin de mens centraal staat. Niet alleen bij haar primaire taak: het aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs.

Met ruim 50 locaties en meerdere teams per locatie organiseren Carmelinstellingen het onderwijs in kleine scholen. Uit deze combinatie van klein en groot wil Carmel maximale meerwaarde genereren. Het onderwijs wordt in teams om de leerling heen georganiseerd. Dat zorgt voor een overzichtelijke, herkenbare en veilige omgeving binnen de school, waarin leerlingen en medewerkers zich prettig voelen. De signatuur van de huidige Carmelscholen varieert van rooms-katholiek en protestants-christelijk tot interconfessioneel en algemeen bijzonder.

Het bestuur over Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, per 1 september 2017 bestaande uit:

– Mevr. K. van Oort MSM, voorzitter College van Bestuur
– Drs. F.H. (Fridse) Mobach, bestuurslid

Postadres
Stichting Carmelcollege
Postbus 864
7550 AW HENGELO (Ov)

Bezoekadres
Stichting Carmelcollege
Drienerparkweg 16
7552 EB HENGELO (Ov)

Contactgegevens
Telefoonnummer: 074 – 245 55 55
E-mail: info@carmel.nl
Website: www.carmel.nl
Sociale media – @stgcarmel, @CarmelVacatures, LinkedIn, YouTube, Facebook

Bankrekening 15.45.01.840
IBAN: NL49RABO0154501840
KvK nr. 41027871