Lesverzuim

De aanwezigheid op school is een wettelijke verplichting. Spijbelen wordt bestraft. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is (spijbelt) en daardoor een toets mist, krijgt de de leerling daarvoor het cijfer 1. Overigens kan spijbelen ook door de leerplichtambtenaar bij justitie worden aangegeven. Ouders riskeren een flinke geldboete. Natuurlijk kan de leerling voor bijzondere gebeurtenissen, zoals bruiloften en begrafenissen, vrij krijgen. Een ouder kan dat aanvragen via het leerling VERLOFFORMULIER. Als het kind naar een dokter of tandarts moet, kan daarvoor verlof worden gegeven. Dit dient in het logboekje vermeld te worden door de ouders, of als het bovenbouw havo/vwo betreft, door een geschreven briefje door de ouder(s) te worden aangevraagd. De leerling levert het logboekje/het verzoek in bij de onderwijsassistent.

Als een leerling geen verlof vraagt en zonder overleg de les verzuimt, wordt de afwezigheid als ongeoorloofd (spijbelen) beschouwd.

Document: Verzuimprotocol Marianum 2018-2019