Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Lesverzuim

De aanwezigheid op school is een wettelijke verplichting. Spijbelen wordt bestraft. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is (spijbelt) en daardoor een toets mist, krijgt de de leerling daarvoor het cijfer 1. Overigens kan spijbelen ook door de leerplichtambtenaar bij justitie worden aangegeven. Ouders riskeren een flinke geldboete.

Bijzonder verlof aanvragen
Natuurlijk kan de leerling voor bijzondere gebeurtenissen, zoals bruiloften en begrafenissen, vrij krijgen. Een ouder kan dat aanvragen via het digitale verlofformulier.

Afwezigheid doorgeven
Ouders kunnen vanaf 25 oktober 2021 zelf de afwezigheid van hun kind doorgeven in SOMtoday. Zij hoeven dan niet meer naar school te bellen. Dit kan zowel op de laptop, computer of via de app van SOMToday (iOS en Android).

Afmelden via laptop/computer
Na het inloggen op SOMToday kunnen ouders op het tabblad ‘Afwezigheid’ hun kind afwezig melden. Zij geven hierbij de afwezigheidsreden aan en om welke dag(en) en tijdstip(pen) het gaat.

Afmelden via app
Ouders kunnen ook via de app op de telefoon een melding maken onder de optie ‘meer’ en dan naar ‘Absent melden’. Mocht ‘Absent melden’ nu zichtbaar zijn, dan is de tip om opnieuw uit- en in te loggen. Daarna is ‘Absent melden’ in de app zichtbaar. Ook hier kiezen ouders de afwezigheidsreden en geven aan om welke dag(en) en tijdstip(pen) het gaat. In beide gevallen kunnen ook opmerkingen geplaatst worden.

Let op: voor het gebruik van de mogelijkheid op de app (iOS en Android) dient u gebruik te maken van de laatste versie en de app dus eventueel te updaten.

Als een leerling geen verlof vraagt en zonder overleg de les verzuimt, wordt de afwezigheid als ongeoorloofd (spijbelen) beschouwd.

Document: Verzuimprotocol Marianum 2023-2024