Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Meedenken en meepraten

Wij vinden het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij de organisatie van het onderwijs. Door te luisteren naar alle betrokkenen, kan de school het onderwijs, de organisatie en de leeromgeving verder verbeteren. Zo werken we samen aan een goed en prettig leerklimaat voor de leerlingen.

We kennen de volgende klankbordgroepen en raden:

Leerlingenraad

Medezeggenschapsraad

Leerling, ouders en school werken samen

Leerling, ouders en school werken samen