Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vmbo (Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs) met Leerwegondersteuning

Binnen het voortgezet middelbaarberoepsonderwijs is het mogelijk om voor leerlingen met een bepaalde ondersteuningsbehoefte een beschikking leerwegondersteuning (LWOO) aan te vragen. Die zorgvraag ligt vaak op het gebied van (begrijpend) lezen, rekenen en of op sociaal-emotioneel gebied.

Het doel van LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) is om leerlingen extra aandacht te geven, zodat ook zij een vmbo-diploma behalen. Hiervoor moet een LWOO-indicatie worden afgegeven door de Regionale Verwijzingscommissie op basis van didactische gegevens en een onderwijskundig rapport van de basisschool. Er wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt voor elke leerling met een LWOO-indicatie.