Vroegtijdig schoolverlaten

Bij vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie zijn wij verplicht de leerling te melden bij het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Vroegtijdige Schoolverlaters.