Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Voor ouders

Voor optimale begeleiding van leerlingen is goede communicatie tussen school en ouders heel belangrijk. Enerzijds moet de school het thuisfront informeren over de vorderingen van de leerling, aanpassingen in het lesprogramma en bijzondere activiteiten of gebeurtenissen. Anderzijds moeten de ouders de school op de hoogte houden van zaken die van invloed zijn op het gedrag en de ontwikkeling van de leerling. De mentor is contactpersoon voor ouders en leerling.

mentor_gesprek

De mentor is de spil.