Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Goede aansluiting met basis- en vervolgonderwijs

Goede contacten met het basis- en vervolgonderwijs zijn van groot belang. Daarom hebben we structureel overleg met beide partijen om het onderwijs goed op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt gekeken naar het start- en eindniveau van de leerlingen en worden de prestaties van de leerlingen teruggekoppeld.