Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Informatieverschaffing aan ouders

Bij vragen om informatie over een leerling verschaft de school in principe gelijke informatie aan ouders, ook als er één ouder wél en de ander niet met het ouderlijk gezag is belast. Een uitzondering hierop bestaat als de school dit in strijd vindt met het belang van het kind. De wens van het kind om geen informatie te verstrekken is hierbij niet alleen bepalend. Meerderjarige leerlingen dienen expliciet toestemming te geven om bepaalde gegevens aan de ouders ter inzage te geven.